Traject sport- en beweegaanbieders

Hoe ziet het traject rond het versterken sport- en beweegaanbieders eruit?

Er is een stimuleringsbudget beschikbaar voor het verbeteren van sport- en beweegaanbod op 430* locaties binnen de regio’s. Met maatwerk binnen de regio’s wordt het aanbod op basis van de vraag vanuit de doelgroep en de interesse van de sport- en beweegaanbieder aangepakt.. Er zal zo veel mogelijk aansluiting gezocht worden bij ondersteuning van sport- en beweegaanbieders vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt en ondersteuning vanuit andere partijen zoals fondsen die zich inzetten voor de doelgroep. In het begin van 2016 wordt de precieze werkwijze vastgesteld.