Doelgroep

Het kabinet wil graag een nieuw gehandicaptenbeleid ontwikkelen om verder in te zetten op integratie en participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving.

Wat verstaan we onder mensen met een beperking? Hierbij gaat het om mensen met een zowel lichamelijk als een verstandelijke handicap. Dat kan een motorische, visuele of auditieve beperking zijn, maar ook mensen met gedragsproblemen of autisme behoren tot deze doelgroep. In Nederland hebben ruim 1,6 miljoen mensen van 12 tot en met 79 jaar een matige of ernstige beperking.